news aktualizacja trapergpsWraz z początkiem 2013 roku nasza firma przygotowała dla Państwa aktualizację systemu do monitoringu pojazdów TRAPER GPS.

Aktualizacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo.

Pierwsza aktualizacja jest zaplanowana na dzień 15.01.2013 roku.
Druga aktualizacja zostanie przeprowadzona na przełomie lutego i marca bieżącego roku.

Wraz z pierwszą aktualizacją nasi klienci otrzymają następującą nową funkcjonalność:

  1. Automatyczne skalowanie mapy względem poruszających się pojazdów w statusie online. Mapa skaluje się względem wybranej grupy pojazdów i zaznaczonych pojazdów w tabeli statusowej.
  2. Po wciśnięciu w STATUSIE niebieskiego okrągłego przycisku "Info" dla wybranego pojazdu, użytkownik będzie mógł za pomocą przycisku "Trasy 1 pojazdu" przejść bezpośrednio do raportu zrealizowanych tras dla tego pojazdu.
  3. Nowy raport "Zdarzenia dla pojazdu", za pomocą którego użytkownik będzie mógł podejrzeć w wybranym okresie czasu wszystkie zdarzenia zarejestrowane przez system podzielone na dwie kategorie: zwykłe i alarmowe. Zdarzenia alarmowe to takie, o których użytkownik będzie dodatkowo powiadamiany, natomiast zdarzenia zwykłe to wszystkie inne zdarzenia zarejestrowane przez system.
  4. Dodanie do raportu "Trasy dla wszystkich" i "Trasy dzienne 1 pojazdu" nowego, bardziej przejrzystego sposobu oznaczania typu pracy: prywatna, służbowa, niedozwolona w postaci wykresu słupkowego. Przypominamy, że typ pracy definiuje się w kartotece w harmonogramie czasu pracy.

Wraz z drugą aktualizacją planujemy zrealizować:

  1. Wprowadzenie modyfikacji w interfejsie użytkownika polegającej na dodaniu funkcji zmiany rozmiarów poszczególnych obszarów aplikacji.
  2. Dodanie obsługi alarmów wykorzystywanych przez nowy raport "Zdarzenia dla pojazdu".
  3. Inne drobne usprawnienia w systemie.

Przypominamy, że na jesieni dokonaliśmy aktualizacji mapy do 3 kwartału 2012 roku. Jednocześnie informujemy, że następna aktualizacja mapy planowana jest w 2 lub 3 kwartale 2013 roku.

 

 

exlo kontakt bar